Indbydelse til aftenmøder 2017

Indbydelse til aftenmøder 2017

Vi glæder os til at se jer i enten Roskilde eller Aarhus

Vi har inviteret Optometrist, MSc, Jesper Kock Nielsen til at fortælle om sit masterspeciale: ”Visus er ikke nok til at forudsige læseevnen hos AMD klienter”. Derefter vil sygeplejerske, cand. Scient.San, Phd. Annette Rasmussen fortælle om: ”Forskellige perspektiver af anti-VEGF behandling for AMD” -Baseret på et stort antal patienter behandlet på Glostrup Hospital. Desuden vil Optometrist Anne Skov Nielsen fremlægge nogle cases vedr. patienterne på Glostrup Hospital

Program:

18:30 – 19:00: Sandwich og sodavand

19.00 – 19:45: Jesper Kock Nielsen: Fremlæggelse af masterspeciale: ”Visus er ikke nok til at forudsige læseevnen hos AMD klienter”

19:45 – 20:00: Pause

20:00 – 21:15: Annette Rasmussen: ”Forskellige perspektiver af anti-VEGF behandling for AMD”. + Anne Skov Nielsen: Cases

Tid og Sted:

Roskilde: Tirsdag d. 14/11-2017 kl. 18.30, Synsrådgivningen, Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde

Aarhus: Tirsdag d. 21/11-2017 Kl. 18.30, CSH, P. P. Ørumsgade 11, byg. 11D, 8000 Aarhus C

Mødet er gratis for medlemmer

Optometrist studerende, kr. 50,- (Dækker fortæring)

Gæster er velkomne, pris kr. 250,-

Tilmelding til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk

Venlig Hilsen Bestyrelsen