Foreningen

Foreningen af Svagsynsspecialister er en dansk sammenslutning af optikere, øjenlæger og andre med særlig interesse for at fremme og styrke rehabiliteringen af mennesker med syns nedsættelser samt udbrede kendskabet til svagsynsområdet i offentligheden.

Foreningen afholder kurser, workshops og foredrag for at formidle viden og udvikling indenfor svagsyns området blandt sine medlemmer. Foreningen søger indflydelse i offentligheden for at kvalitetssikre svagsynsoptisk aktiviteter og give forståelse for, at der skal højt kvalificeret speciel viden til i arbejdet med personer med synsnedsættelser.