Indmeldelse

Foreningens formål er, at fremme og styrke interessen for rehabilitering af mennesker med syns-handicap samt at udbrede kendskabet til svagsynsområdet i offentligheden. Dette søges bl.a. opnået ved:

  • at afholde kurser, workshops og foredrag

  • at formidle viden og udvikling indenfor svagsynsområdet blandt sine medlemmer

  • at virke for kvalitetssikring og indførelse af kvalifikationskrav for svagsynsoptisk virksomhed

Som ordinært medlem kan optages:

  1. Autoriserede optikere/kontaktlinseoptikere.

  2. Speciallæger i øjensygdomme.

  3. Personer, som i udlandet har gennemført en uddannelse, der kan ligestilles med ovennævnte.

Som associeret medlem kan optages andre leverandører af svagsynsoptik og andre svagsynshjælpemidler. Associerede medlemmer nyder samme rettigheder som ordinære medlemmer, men er uden stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Årskontingentet er p.t. kr. 600,00 kr.

Udfyld indmeldelses dokument, der tilsendes info@svagsynsforeningen.dk

FASS indmeldelsesformular