Historien om Foreningen af Svagsynsspecialister

Historien om Foreningen af Svagsynsspecialister

Foreningen af Svagsynsspecialister er en tværfaglig forening for optisk rehabilitering, som blev stiftet i maj 1997 af en gruppe optikere og øjenlæger  efter et svagsynsseminar. På det stiftende møde blev foreningens vedtægter udarbejdet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at introducere  foreningen.

Arbejdsgruppen bestod af øjenlæge Thomas Rosenberg, optiker Kirsten Holde , optiker Bent Andersen, optiker Henrik Holton og optiker Johannes Sørensen.

Derefter blev den første ordinære generalforsamling afholdt den 28.2.1998.

 

Foreningens formål er at fremme og styrke interessen for rehabilitering af mennesker med synshandicap, samt at udbrede kendskabet til svagsynsområdet i offentligheden. Et godt tværfagligt samarbejde mellem optikere og øjenlæger er forudsætningen.

 

Udviklingen i svagsynsoptik tog sin begyndelse i 50’erne, hvor pionererne optiker Waldemar Friang og øjenlægerne Poul Brændstrup og Henning Skydsgaard udviklede lupbrillesystemet, CDCX.

Den tværfaglige model baseret på samarbejde mellem øjenlæger, optikere og pædagoger etableredes i 60’erne og var starten på synscentralerne.

 

Synsgrænsen for retablering af læsesyn med svagsynsoptik ligger i praksis omkring 3/60 (0,05) forudsat korrekt belysning og træning i brug af hjælpemidlet. Men anvendelse af elektronisk forstørrelse med CCTV (closed circuit television) blev begyndelsen på de teknologiske hjælpemidler, som i dag er tilgængelige.

 

Selvom antallet af mennesker med nedsat syn er stigende som følge af højere levealder er der sket store fremskridt indenfor øjensygdomme med moderne behandling. Men andre situationer, som hjernerystelse og -skade samt blodpropper, kan føre til et læse handicap, hvorfor disse grupper også vil have glæde af hjælp fra svagsynsspecialister.

 

www.svagsynsforeningen.dk  har vist sig levedygtig med et årsmøde over en weekend samt aftenmøder to gange årligt. Aftenmøderne bliver afholdt i Jylland og på Sjælland med samme indhold. Der præsenteres relevante faglige indlæg af inden- og udenlandske foredragsholdere.

 

 

.