Aftenmøde i Foreningen af Svagsynsspecialister om rehabilitering af synsproblematikker i forbindelse med erhvervet hjerneskade

Temaet for efterårets aftenmøder i Svagsynsforeningen bliver optometristens rolle i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade, hvor Stine Christiansen, optometrist MCs Optom, fra Kommunikationscentret i Hellerup under titlen “Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker” vil fortælle om sine erfaringer i arbejdet med denne store og komplekse borgergruppe. 

Aftenmøde på Sjælland (OBS. ny dato!):  onsdag d. 2. oktober hos Specialcenter Roskilde Kommunikation. Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde.

Aftenmøde i Jylland: torsdag d. 24. oktober hos Center for Syn og Hjælpemidler. P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C.

Program:
18:30-19:00 Sandwich
19:00-20:00 Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker, del 1
20:00-20:15 Pause
20:15-21:00 Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker, del 2

Priser:  Gratis for medlemmer. Optometrist-studerende 150 kr. Andre gæster 300 kr

Tilmelding til Roskilde senest d. 25/9 til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk

Tilmelding til Aarhus senest d. 17/10 til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk