Virtuelt aftenmøde om Albinisme torsdag d. 16. september 2021 kl. 19-21

Fire nyuddannede kandidater i optometri har baseret deres afgangsprojekter på data indsamlet fra ca. 100 personer med albinisme på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret. De har fokuseret på vidt forskellige aspekter i deres opgaver, og de vil gerne dele deres spændende resultater med foreningens medlemmer og andre interesserede.

Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana, som henholdsvis har været deres projektvejleder og mentor, vil introducere oplægsholderne og deltage i den efterfølgende diskussion.

Program

Kl. 19:00-19:05      Velkomst samt teknisk intro

Kl. 19:05-19:25      Om albinisme og indsamling af data. Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana.

Kl. 19:25-19:50      ”Optisk rehabilitering af personer med albinisme, og forbindelser mellem visus, kontrastsensitivitet og deres subjektive synsrelaterede livskvalitet (NEI VFQ-39)” ved Regitze S. Christiansen, Cand. San. Opto.

Kl. 19:50-20:00      Pause

Kl. 20:00-20:25      “Udvikling i refraktion og emmetropisering hos patienter med albinisme” ved Jasmin Elmazi, Cand. San. Opto., og Zunaira Gul, Cand. San. Opto.

Kl. 20:25-20:50      Fotosensitivitet og brugen af filtre hos personer med albinisme” ved Tanja Byskov Hansen, Cand. San. Opto.

Kl. 20:50-21:00      Diskussion

Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis for medlemmer og ikke medlemmer interesserede i emnet. Tilmelding senest tirsdag d. 14. september 2021 via info@svagsynsforeningen.dk. Der gives 2 CET-uddannelsespoint.

Personer med albinisme er også blevet inviteret til at følge med online. Alle projektdeltagere og Dansk Foreningen for Albinisme er blevet gjort opmærksomme på denne event, og der er allerede en meget flot tilslutning. Du er også meget velkommen til at deltage 👀

Venlig hilsen Bestyrelsen

FASS holder 25-års jubilæum i 2022! Det fejrer vi med et særligt årsmøde d. 29.-30. januar 2022 på Kobæk Strand Konferencecenter. Årsmødets tema bliver ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”.

Planlægningen af jubilæet går fremad. Vi glæder os rigtig meget til at byde på en spændende weekend, hvor vi vil tage jer igennem en tidsrejse med ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”. Vi kan allerede nu afsløre, at det er lykkedes at lave en aftale med Susana Chung, MScOptom, PhD, professor og forsker fra School of Optometry på University of California, Berkeley, USA, og andre anerkendte nationale og internationale foredragsholdere.