Category Archives: Nyheder

Her gemmes nyhederne

Virtuelt aftenmøde om Albinisme torsdag d. 16. september 2021 kl. 19-21

Fire nyuddannede kandidater i optometri har baseret deres afgangsprojekter på data indsamlet fra ca. 100 personer med albinisme på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret. De har fokuseret på vidt forskellige aspekter i deres opgaver, og de vil gerne dele deres spændende resultater med foreningens medlemmer og andre interesserede.

Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana, som henholdsvis har været deres projektvejleder og mentor, vil introducere oplægsholderne og deltage i den efterfølgende diskussion.

Program

Kl. 19:00-19:05      Velkomst samt teknisk intro

Kl. 19:05-19:25      Om albinisme og indsamling af data. Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana.

Kl. 19:25-19:50      ”Optisk rehabilitering af personer med albinisme, og forbindelser mellem visus, kontrastsensitivitet og deres subjektive synsrelaterede livskvalitet (NEI VFQ-39)” ved Regitze S. Christiansen, Cand. San. Opto.

Kl. 19:50-20:00      Pause

Kl. 20:00-20:25      “Udvikling i refraktion og emmetropisering hos patienter med albinisme” ved Jasmin Elmazi, Cand. San. Opto., og Zunaira Gul, Cand. San. Opto.

Kl. 20:25-20:50      Fotosensitivitet og brugen af filtre hos personer med albinisme” ved Tanja Byskov Hansen, Cand. San. Opto.

Kl. 20:50-21:00      Diskussion

Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis for medlemmer og ikke medlemmer interesserede i emnet. Tilmelding senest tirsdag d. 14. september 2021 via info@svagsynsforeningen.dk. Der gives 2 CET-uddannelsespoint.

Personer med albinisme er også blevet inviteret til at følge med online. Alle projektdeltagere og Dansk Foreningen for Albinisme er blevet gjort opmærksomme på denne event, og der er allerede en meget flot tilslutning. Du er også meget velkommen til at deltage 👀

Venlig hilsen Bestyrelsen

FASS holder 25-års jubilæum i 2022! Det fejrer vi med et særligt årsmøde d. 29.-30. januar 2022 på Kobæk Strand Konferencecenter. Årsmødets tema bliver ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”.

Planlægningen af jubilæet går fremad. Vi glæder os rigtig meget til at byde på en spændende weekend, hvor vi vil tage jer igennem en tidsrejse med ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”. Vi kan allerede nu afsløre, at det er lykkedes at lave en aftale med Susana Chung, MScOptom, PhD, professor og forsker fra School of Optometry på University of California, Berkeley, USA, og andre anerkendte nationale og internationale foredragsholdere.

Aftenmøde torsdag d. 6. maj 2021 kl. 19:00-21:00 via Teams om “Den syge hornhinde – udredning og behandling”

Hjemmesiden for Foreningen af svagsynsspecialister (FASS) bliver flittigt brugt af patienter og synsprofessionelle til at finde svagsynsspecialister rundt om i landet. Tidligere var der en vejledende oversigt over speciallinseoptikere på hjemmesiden for Dansk Keratoconus Forening, men denne forening er blevet nedlagt og dermed også deres hjemmeside. Der er mange af vores medlemmer, som ud over svagsyn har store kompetencer inden for speciallinsetilpasning, derfor er det oplagt, at FASS omfavner og synliggør denne ekspertise. På den sidste generalforsamling d. 31. januar 2021 blev der taget godt imod forslaget om at åbne op for medlemskab for optometrister og læger med interesse for hornhindesygdomme og specialtilpasning af kontaktlinser med et terapeutisk formål.

Vores kommende aftenmøde vil derfor handle om ”Den syge hornhinde – udredning og behandling”, som to af landets dygtigste eksperter inden for området vil stå for. Det drejer sig om Jesper Hjortdal, overlæge, dr.med., Ph.d. og professor, samt Nicolaj Aagaard, optometrist, MSc Optom., begge fra Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme. 

Program

Kl. 19:00-19:10      Velkomst samt teknisk intro

Kl. 19:10-20:00      ”Den syge hornhinde – udredning og behandling I” ved Jesper Hjortdal, overlæge, dr.med., Ph.d. og professor, Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme 

Kl. 20:00-20:10     Pause

Kl. 20:10-21:00      ”Den syge hornhinde – udredning og behandling II” ved Nicolaj Aagaard, optometrist, MSc Optom., Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme 

Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis for medlemmer og undtagelsesvis også for potentielt nye medlemmer dvs. optometrister og læger med interesse for enten svagsyn eller speciallinsetilpasning. Tilmelding senest d. 4. maj 2021 via info@svagsynsforeningen.dk. Der gives 3 CET-uddannelsespoint.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021 veloverstået

Mange tak for det fine fremmøde til generalforsamlingen d. 31.01.2021. Vi var lige knap lige så mange der valgte at bruge en formiddag på teams i selskab med Øjenlæge Line Kessel og Svagsynsforeningen, som vi normalt plejer at være til en årsmødeweekend. 

Den nye bestyrelse består af: Joaquim Torner Jordana (formand), Karsten Bak (næstformand), Lene Larsen (kasserer), Ninette Kongstad (sekretær), Jens Sommer (bestyrelsesmedlem) og Line Kessel (suppleant).

Husk at vores næste årsmøde, som holdes i 2022 er vores 25 år jubilæum, og vi derfor har mulighed for at tænke stort i forhold til oplægsholdere. Vi vil holde jer opdateret.

FASS virtuel generalforsamling søndag d. 31. januar 2021

I lyset af den seneste tids udvikling i corona-smittetallene har bestyrelsen besluttet at aflyse det fysiske årsmøde, som skulle være afholdt i slutningen af januar 2021. Vi var ved at lægge sidste hånd på planlægningen og havde næsten hele weekenden klar, da 2. bølge rullede ind over os, og vi er derfor rigtig kede af at måtte aflyse, men ser ingen anden udvej. Vi har i stedet lagt vores energi i at planlægge et enkelt virtuelt foredrag og samtidig holde vores generalforsamling online. Vi er derfor glade for at kunne annoncere oplægget ”Genterapi og nye behandlingsmuligheder” ved Line Kessel, overlæge Ph.d., Rigshospitalet, som bl.a. vil fortælle om deres erfaringer med den nye indførte Luxturna genterapibehandling. Oplægget holdes søndag den 31. januar 2021 kl. 10 og efterfølges umiddelbart af generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen. Vi vil følge op med nærmere teknisk information, når tiden nærmer sig.   I kan læse mere den omtalte behandling på: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2020/november/oejenaabner-til-lyset.aspx

Veloverstået årsmøde 2020

Fra d. 29.2 til d. 1/3 holdt FASS årsmøde i Fuglsangcentret i Fredericia. Det faglige niveau var højt med top-foredragsholdere fra både ind- og udland. Det er anden gang i træk, at vi holder årsmødet i Fuglsangcentret, og vi har endnu en gang fået en meget positiv respons. Middag i mørket var igen en helt særlig oplevelse. Tusind tak til alle deltagerne og foredragsholderne for en rigtig god weekend. Husk, at du kan følge os på Facebook side: FASS – Foreningen af Svagsynsspecialister.

Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse dannet, og den består af: Gitte Tubæk (formand), Joaquim Torner Jordana (næstformand), Lene Larsen (kasserer), Ninette Kongstad (sekretær), Karsten Bak (bestyrelsesmedlem), Sasikala Thineshkumar (suppleant).

Fotobeskrivelse: Optometrist Peter Derksen fra Holland åbnede lørdagens program med en fremragende gennemgang af svagsynsoptik.