Årsmøde 2017

sinatur-billede

Svagsynsforeningen indbyder til Årsmøde på

Signatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg.

Lørdag d. 4. og søndag d. 5. februar 2017.

Vi glæder os til at byde på erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med kollegaer fra hele landet og et bredt program.

Lørdag d. 4. februar

15:00 -15:30: Registrering og kaffe

15:30 -15:35: Velkomst ved næstformand Gitte Tubæk.

15:35 -17:00: Kirsten Kobberø, optometrist på Kommunikationscentret i Hellerup: ”Mobility og ADL”

17:00- 17:15: Pause

17:15 -18.15: Annette Laub Hansen, lærer og mobilityinstruktør, IBOS: ”Kropssprog i forbindelse med synsnedsættelse.

18:45 -20:30: Middag

20.45: Generalforsamling

Efterflg: Hyggeligt samvær.

 

Søndag d. 5. februar.

07:00 – 09:15: Morgenmad og udtjekning af hotellet.

09:15 – 10:00: Mette Bertelsen, læge ph.d.: ”Genterapi til behandling af arvelige nethindesygdomme”

10:00 – 10:15: Pause

10:15 – 11:00: Mette Bertelsen, læge ph.d.: ”Andre lovende behandlingsforsøg til arvelige nethindesygdomme”

11:00 – 11:30: Pause

11:30 – 12:30: Neurooptometrist Karsten Haarh: ”Udredning af borgere med erhvervet hjerneskade”. Kompenserende og rehabiliterende muligheder.

12:30 – 12:50: Optometrist Daniel Mikkelsen og optometrist Lisbeth Poulsen:

”Exentrisk læsetræning med AMD”

12:50 – 13:00: Afrunding og evaluering.

13:00: ”Sandwich to go”

 

Tilmelding og priser

Hele arrangementet 4.-5. februar 2017, incl overnatning i enkeltværelse og alle måltider:

Medlemmer: Kr. 1995,-

Ikke medlemmer: Kr. 2595,-

Ved for sen tilmelding: Kr. 200,- i tillæg

Kun lørdag d. 4. februar 2017, arrangement og måltider:

Medlemmer: Kr. 950,-

Ikke medlemmer: Kr. 1250,-

Ved for sen tilmelding: Kr. 200,- i tillæg.

Kun søndag d. 5. februar 2017, arrangement og sandwich:

Medlemmer: Kr. 850,-

Ikke medlemmer: kr. 1050,-

Ved for sen tilmelding: kr. 200,- i tillæg.

Betaling og tilmelding til kasserer Dorthe Jensen, senest 19. december.

info@svagsynsforeningen.dk

Overførsel til Nordea, reg. 2277 konto nr. 4371 933 994. Husk at påføre navn på indbetalingen.

Overførsel til Nordea, reg. 2277 konto nr. 4371 933 994. Husk at påføre navn på indbetalingen.

 

Generalforsamling

              

Tid: Lørdag d. 4. februar kl. 20:45

Sted: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, Nyborg

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  1. Formandens beretning

  1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  1. Drøftelse af indkomne forslag
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Dorthe Jensen (ønsker genvalg), Gitte Tubæk (ønsker genvalg) og Lene Larsen (ønsker genvalg).

  1. Valg af suppleant.

På valg er Kirsten Holde (ønsker ikke genvalg)

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

På valg er Kay Wernersen (ønsker ikke genvalg), Eva Albeck (ønsker ikke genvalg) og Peter Smaakjær (ønsker genvalg)

  1. Eventuelt.
skaermbillede-2016-11-02-kl-20-18-33

Folder

skaermbillede-2016-11-02-kl-20-18-33   skaermbillede-2016-11-02-kl-20-18-15

Vores nye folder

blev flittigt uddelt ved Svagsynsforeningens stand

ved Dansk optometri Konference 2016, Århus.

“Tak” til Dorthe og Gitte for deres store indsats