FASS virtuel generalforsamling søndag d. 31. januar 2021

I lyset af den seneste tids udvikling i corona-smittetallene har bestyrelsen besluttet at aflyse det fysiske årsmøde, som skulle være afholdt i slutningen af januar 2021. Vi var ved at lægge sidste hånd på planlægningen og havde næsten hele weekenden klar, da 2. bølge rullede ind over os, og vi er derfor rigtig kede af at måtte aflyse, men ser ingen anden udvej. Vi har i stedet lagt vores energi i at planlægge et enkelt virtuelt foredrag og samtidig holde vores generalforsamling online. Vi er derfor glade for at kunne annoncere oplægget ”Genterapi og nye behandlingsmuligheder” ved Line Kessel, overlæge Ph.d., Rigshospitalet, som bl.a. vil fortælle om deres erfaringer med den nye indførte Luxturna genterapibehandling. Oplægget holdes søndag den 31. januar 2021 kl. 10 og efterfølges umiddelbart af generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen. Vi vil følge op med nærmere teknisk information, når tiden nærmer sig.   I kan læse mere den omtalte behandling på: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2020/november/oejenaabner-til-lyset.aspx

Veloverstået årsmøde 2020

Fra d. 29.2 til d. 1/3 holdt FASS årsmøde i Fuglsangcentret i Fredericia. Det faglige niveau var højt med top-foredragsholdere fra både ind- og udland. Det er anden gang i træk, at vi holder årsmødet i Fuglsangcentret, og vi har endnu en gang fået en meget positiv respons. Middag i mørket var igen en helt særlig oplevelse. Tusind tak til alle deltagerne og foredragsholderne for en rigtig god weekend. Husk, at du kan følge os på Facebook side: FASS – Foreningen af Svagsynsspecialister.

Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse dannet, og den består af: Gitte Tubæk (formand), Joaquim Torner Jordana (næstformand), Lene Larsen (kasserer), Ninette Kongstad (sekretær), Karsten Bak (bestyrelsesmedlem), Sasikala Thineshkumar (suppleant).

Fotobeskrivelse: Optometrist Peter Derksen fra Holland åbnede lørdagens program med en fremragende gennemgang af svagsynsoptik.

Årsmøde 2020

Tema: Svagsynet gennem hele livet

Lørdag d. 29. februar og søndag d. 1. marts 2020

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia

Efter den store succes fra det sidste årsmøde afholdes Årsmødet 2020 igen på Fuglsangcentret. Det 4-stjernede kursuscenter er ejet af Dansk Blindesamfund og særligt indrettet til blinde og stærkt svagsynede.

Temaet er ”Svagsynet gennem hele livet” og oplæggene berører svagsynethed gennem alle livets faser både som patient og som fagperson.

Om lørdagen er der middag i mørke. Dette er ikke obligatorisk. Du har mulighed for at se mens du spiser på hotellets restaurant

Om søndagen er der plads til dit bidrag under tips og tricks, hvis du har noget, du gerne vil dele med os andre. Du skal blot give bestyrelsen besked så hurtigt som muligt.

Se programmet og priser her:

Aftenmøde i Foreningen af Svagsynsspecialister om rehabilitering af synsproblematikker i forbindelse med erhvervet hjerneskade

Temaet for efterårets aftenmøder i Svagsynsforeningen bliver optometristens rolle i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade, hvor Stine Christiansen, optometrist MCs Optom, fra Kommunikationscentret i Hellerup under titlen “Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker” vil fortælle om sine erfaringer i arbejdet med denne store og komplekse borgergruppe. 

Aftenmøde på Sjælland (OBS. ny dato!):  onsdag d. 2. oktober hos Specialcenter Roskilde Kommunikation. Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde.

Aftenmøde i Jylland: torsdag d. 24. oktober hos Center for Syn og Hjælpemidler. P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C.

Program:
18:30-19:00 Sandwich
19:00-20:00 Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker, del 1
20:00-20:15 Pause
20:15-21:00 Udredning af hjernerelaterede synsproblematikker, del 2

Priser:  Gratis for medlemmer. Optometrist-studerende 150 kr. Andre gæster 300 kr

Tilmelding til Roskilde senest d. 25/9 til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk

Tilmelding til Aarhus senest d. 17/10 til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk

Vellykket ekstraordinært møde med den spanske forening af svagsynsspecialister

Torsdag d. 27.06.2019 fik bestyrelsen af Foreningen af Svagsynsspecialister (FASS) besøg af 5 medlemmer af bestyrelsen for den tilsvarende forening i Spanien (SEEBV). Der blev udvekslet erfaringer og givet håndtryk på at skabe et godt samarbejde mellem foreningerne. Aftenen bød også på to meget spændende oplæg om “Corneal surgical techniques in patients with bad visual prognosis”  ved overlæge Javier Cabrerizo og optometrist Ole Scheffmann og “Rehabilitation of bionic vision after electronic retinal implant” ved optometrist Carolina Camino. De 5 spaniere nåede også en rundvisning på Kennedy Centret og at holde et godt møde med stedets optometrister. Dagen efter besøgte de Kommunikationscentret i Hillerød, hvor FASS’ medlem Kay Wernersen fortalte om stedet og viste dem rundt. Alt i alt har det været en meget lærerig og givende oplevelse.

Bestyrelsen arbejder nu på at arrangere et aftenmøde til efteråret.

Bestyrelserne for begge foreninger ved Kennedy Centret, hvor mødet foregik.
Begge bestyrelser mødes
Møde med Kennedy Centrets optikere
“Corneal surgical techniques in patients with bad visual prognosis” ved overlæge Javier Cabrerizo
“Rehabilitation of bionic vision after electronic retinal implant” ved optometrist Carolina Camino
Den spanske delegation på besøg på Kommunikationscentret i Hillerød