Forfatterarkiv: editor

Indbydelse til aftenmøder 2017

Indbydelse til aftenmøder 2017

Vi glæder os til at se jer i enten Roskilde eller Aarhus

Vi har inviteret Optometrist, MSc, Jesper Kock Nielsen til at fortælle om sit masterspeciale: ”Visus er ikke nok til at forudsige læseevnen hos AMD klienter”. Derefter vil sygeplejerske, cand. Scient.San, Phd. Annette Rasmussen fortælle om: ”Forskellige perspektiver af anti-VEGF behandling for AMD” -Baseret på et stort antal patienter behandlet på Glostrup Hospital. Desuden vil Optometrist Anne Skov Nielsen fremlægge nogle cases vedr. patienterne på Glostrup Hospital

Program:

18:30 – 19:00: Sandwich og sodavand

19.00 – 19:45: Jesper Kock Nielsen: Fremlæggelse af masterspeciale: ”Visus er ikke nok til at forudsige læseevnen hos AMD klienter”

19:45 – 20:00: Pause

20:00 – 21:15: Annette Rasmussen: ”Forskellige perspektiver af anti-VEGF behandling for AMD”. + Anne Skov Nielsen: Cases

Tid og Sted:

Roskilde: Tirsdag d. 14/11-2017 kl. 18.30, Synsrådgivningen, Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde

Aarhus: Tirsdag d. 21/11-2017 Kl. 18.30, CSH, P. P. Ørumsgade 11, byg. 11D, 8000 Aarhus C

Mødet er gratis for medlemmer

Optometrist studerende, kr. 50,- (Dækker fortæring)

Gæster er velkomne, pris kr. 250,-

Tilmelding til Dorthe Jensen: info@svagsynsforeningen.dk

Venlig Hilsen Bestyrelsen

Årsmøde 2018

Sæt allerede nu X i kalenderen

til

Svagsynsforeningens årsmøde 2018

Weekenden d. 27+28 Januar 2018

Best Western Fredercia

 

Program følger senere

 

 

Ny bestyrelse valgt

              Ved generalforsamlingen Lørdag d. 4. februar 

blev den nye bestyrelse valgt

Formand Gitte Tubæk ønskede genvalg

Næstformand Lene Larsen ønskede genvalg

Kasserer Dorthe ønskede genvalg

Sekretær Anne Skov Nielsen ikke på genvalg

Bestyrelsesmedlem Helena Bergqvist ikke på genvalg

Suppleant Kirsten Holde ønskede ikke genvalg

Ny Suppleant Joaquim Torner Jordana

Revisor Kay Wernersen ønskede ikke genvalg

Ny Revisor Peter Smaakjær

Revisor Eva Albeck ønskede ikke genvalg

Ny Revisor Karsten Haarh

Revisor Suppleant Peter Smaakjær blev revisor

Ny Revisor Suppleant Anne Johansen