Category Archives: Nyheder

Her gemmes nyhederne

Årsmøde 2022

Tema: “Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”

Lørdag d. 29. og søndag d. 30. januar 2022 – Kobæk Strand Konferencecenter

FASS’ årsmøde 2022 bliver et særligt et af slagsen, da vi skal fejre foreningens 25-års jubilæum. Meget er sket siden dengang. Vi byder jer velkommen til en rejse gennem tiden, hvor vi vil fokusere på ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”. Det faglige program indeholder bl.a. et nostalgisk blik i svagsynsfortid, et overblik over nuværende behandling og forskning inden for området og et blik frem i tiden. Anerkendte nationale og internationale foredragsholdere vil tage os med på denne fantastiske rejse.   

Om søndagen vil der være mulighed for at snuse til nogle af Danmarks stærkeste leverandører af svagsynshjælpemidler.

Du kan glæde dig til en festlig fejring med top faglighed, tiltrængt mulighed for at netværke, live musik med singer-songwriter, jubilæumsquiz med præmier og meget mere!

Program
Lørdag d. 29. januar 2022
14:00-14:30 Registrering + kaffe
14:30-14:40 Velkomst
14:40-15:25 ”Et historisk tilbageblik på svagsyn i Danmark” ved Thomas Rosenberg, pens. overlæge ved Statens Øjenklinik og fhv. adj. professor ved Rigshospitalets øjenklinik, Kennedy Centret
15:25-15:40 Pause
15:40-16:25 ”Update on research about low vision” ved Susana Chung, OD, PhD, professor University of California, Berkeley, USA
16:25-16:40 Pause
16:40-17:25 “Low vision evaluation” ved Susana Chung, OD, PhD, professor og forsker, University of California, Berkeley, USA
17:25-17:40 Pause
17:40-18:40 Ria Qvist, singer-songwriter, kombinerer smukke melodier med fortællinger om livet med et synshandicap
19:00- Festmiddag med jubilæumsquiz
Efter middagen: Hyggeligt samvær med kollegaer

Søndag d. 30. januar 2022
7:00-9:00 Morgenmad + udtjekning af hotel
9:00-9:45 Generalforsamling
9:45-10:00 Pause
10:00-10:45 “Fremtidens briller?” ved John Paulin Hansen, ph.d. i psykologi, Professor, DTU
10:45-11:45 Leverandørudstilling
11:45-13:15 ”Update on research about specialty lenses” ved Daddi Fadel, DOptom, FSLS, FBCLA, FAAO, Italien
13:15-13:45 Vidensdeling: Cases, tips og tricks
13.45-14:00 Afrunding og ”sandwich to go”

Priser
Medlemmer:
Begge dage + overnatning i enkeltværelse + måltider 2495 kr.
Kun lørdag d. 29. januar + måltider 1645 kr.
Kun søndag d. 30. januar + måltider 850 kr.
Ikke medlemmer:
Begge dage + overnatning i enkeltværelse + måltider: 3095 kr.
Kun lørdag d. 29. januar + måltider 2045 kr.
Kun søndag d. 30. januar + måltider 1050 kr.

Tilmelding
Vi kan sikre jer en plads ved tilmelding inden søndag d. 28. november 2021. Meld til via e-mail: info@svagsynsforeningen.dk
Indbetaling til Spar Nord: Reg. 9077, kontonr. 1380331930. Husk at påføre indbetalingen dit fulde NAVN (ikke kun butik).

Venlig hilsen Bestyrelsen

Virtuelt aftenmøde om Albinisme torsdag d. 16. september 2021 kl. 19-21

Fire nyuddannede kandidater i optometri har baseret deres afgangsprojekter på data indsamlet fra ca. 100 personer med albinisme på Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret. De har fokuseret på vidt forskellige aspekter i deres opgaver, og de vil gerne dele deres spændende resultater med foreningens medlemmer og andre interesserede.

Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana, som henholdsvis har været deres projektvejleder og mentor, vil introducere oplægsholderne og deltage i den efterfølgende diskussion.

Program

Kl. 19:00-19:05      Velkomst samt teknisk intro

Kl. 19:05-19:25      Om albinisme og indsamling af data. Overlæge Line Kessel og optometrist Joaquim Torner Jordana.

Kl. 19:25-19:50      ”Optisk rehabilitering af personer med albinisme, og forbindelser mellem visus, kontrastsensitivitet og deres subjektive synsrelaterede livskvalitet (NEI VFQ-39)” ved Regitze S. Christiansen, Cand. San. Opto.

Kl. 19:50-20:00      Pause

Kl. 20:00-20:25      “Udvikling i refraktion og emmetropisering hos patienter med albinisme” ved Jasmin Elmazi, Cand. San. Opto., og Zunaira Gul, Cand. San. Opto.

Kl. 20:25-20:50      Fotosensitivitet og brugen af filtre hos personer med albinisme” ved Tanja Byskov Hansen, Cand. San. Opto.

Kl. 20:50-21:00      Diskussion

Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis for medlemmer og ikke medlemmer interesserede i emnet. Tilmelding senest tirsdag d. 14. september 2021 via info@svagsynsforeningen.dk. Der gives 2 CET-uddannelsespoint.

Personer med albinisme er også blevet inviteret til at følge med online. Alle projektdeltagere og Dansk Foreningen for Albinisme er blevet gjort opmærksomme på denne event, og der er allerede en meget flot tilslutning. Du er også meget velkommen til at deltage 👀

Venlig hilsen Bestyrelsen

FASS holder 25-års jubilæum i 2022! Det fejrer vi med et særligt årsmøde d. 29.-30. januar 2022 på Kobæk Strand Konferencecenter. Årsmødets tema bliver ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”.

Planlægningen af jubilæet går fremad. Vi glæder os rigtig meget til at byde på en spændende weekend, hvor vi vil tage jer igennem en tidsrejse med ”Svagsynsspecialistens rolle i fortid, nutid og fremtid”. Vi kan allerede nu afsløre, at det er lykkedes at lave en aftale med Susana Chung, MScOptom, PhD, professor og forsker fra School of Optometry på University of California, Berkeley, USA, og andre anerkendte nationale og internationale foredragsholdere.

Aftenmøde torsdag d. 6. maj 2021 kl. 19:00-21:00 via Teams om “Den syge hornhinde – udredning og behandling”

Hjemmesiden for Foreningen af svagsynsspecialister (FASS) bliver flittigt brugt af patienter og synsprofessionelle til at finde svagsynsspecialister rundt om i landet. Tidligere var der en vejledende oversigt over speciallinseoptikere på hjemmesiden for Dansk Keratoconus Forening, men denne forening er blevet nedlagt og dermed også deres hjemmeside. Der er mange af vores medlemmer, som ud over svagsyn har store kompetencer inden for speciallinsetilpasning, derfor er det oplagt, at FASS omfavner og synliggør denne ekspertise. På den sidste generalforsamling d. 31. januar 2021 blev der taget godt imod forslaget om at åbne op for medlemskab for optometrister og læger med interesse for hornhindesygdomme og specialtilpasning af kontaktlinser med et terapeutisk formål.

Vores kommende aftenmøde vil derfor handle om ”Den syge hornhinde – udredning og behandling”, som to af landets dygtigste eksperter inden for området vil stå for. Det drejer sig om Jesper Hjortdal, overlæge, dr.med., Ph.d. og professor, samt Nicolaj Aagaard, optometrist, MSc Optom., begge fra Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme. 

Program

Kl. 19:00-19:10      Velkomst samt teknisk intro

Kl. 19:10-20:00      ”Den syge hornhinde – udredning og behandling I” ved Jesper Hjortdal, overlæge, dr.med., Ph.d. og professor, Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme 

Kl. 20:00-20:10     Pause

Kl. 20:10-21:00      ”Den syge hornhinde – udredning og behandling II” ved Nicolaj Aagaard, optometrist, MSc Optom., Aarhus Universitetshospital, Øjensygdomme 

Pris og tilmelding: Arrangementet er gratis for medlemmer og undtagelsesvis også for potentielt nye medlemmer dvs. optometrister og læger med interesse for enten svagsyn eller speciallinsetilpasning. Tilmelding senest d. 4. maj 2021 via info@svagsynsforeningen.dk. Der gives 3 CET-uddannelsespoint.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling 2021 veloverstået

Mange tak for det fine fremmøde til generalforsamlingen d. 31.01.2021. Vi var lige knap lige så mange der valgte at bruge en formiddag på teams i selskab med Øjenlæge Line Kessel og Svagsynsforeningen, som vi normalt plejer at være til en årsmødeweekend. 

Den nye bestyrelse består af: Joaquim Torner Jordana (formand), Karsten Bak (næstformand), Lene Larsen (kasserer), Ninette Kongstad (sekretær), Jens Sommer (bestyrelsesmedlem) og Line Kessel (suppleant).

Husk at vores næste årsmøde, som holdes i 2022 er vores 25 år jubilæum, og vi derfor har mulighed for at tænke stort i forhold til oplægsholdere. Vi vil holde jer opdateret.

FASS virtuel generalforsamling søndag d. 31. januar 2021

I lyset af den seneste tids udvikling i corona-smittetallene har bestyrelsen besluttet at aflyse det fysiske årsmøde, som skulle være afholdt i slutningen af januar 2021. Vi var ved at lægge sidste hånd på planlægningen og havde næsten hele weekenden klar, da 2. bølge rullede ind over os, og vi er derfor rigtig kede af at måtte aflyse, men ser ingen anden udvej. Vi har i stedet lagt vores energi i at planlægge et enkelt virtuelt foredrag og samtidig holde vores generalforsamling online. Vi er derfor glade for at kunne annoncere oplægget ”Genterapi og nye behandlingsmuligheder” ved Line Kessel, overlæge Ph.d., Rigshospitalet, som bl.a. vil fortælle om deres erfaringer med den nye indførte Luxturna genterapibehandling. Oplægget holdes søndag den 31. januar 2021 kl. 10 og efterfølges umiddelbart af generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen. Vi vil følge op med nærmere teknisk information, når tiden nærmer sig.   I kan læse mere den omtalte behandling på: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2020/november/oejenaabner-til-lyset.aspx